انتقاد مجری تلویزیون از وضعیت کنترل قیمت

0
79

المیرا شریفی مجری شبکه خبر در توییتی جنجالی از وضعیت کنترل قیمت اقلام معیشتی به شدت انتقاد کرد.

به گزارش مشتلق، المیرا شریفی مجری شبکه خبر در توییتی جنجالی نوشت: تنظیم بازار صفر، نظارت صفر پنج فروشگاه رو رفتم روغن غیر از سرخ کردنی موجود نیست

مرغ هم کیلویی ۲۶۵۰۰؛ فقط شعار دادن بلدند.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید