تداوم پربارشی در زمستان

0
551

با ثبت ۱۹۴.۹ میلیمتر بارش در ۱۶۱ روز ابتدایی سال آبی جاری، رشدی ۲۸ درصدی در میزان بارش‌ها نسبت به مدت مشابه به طور متوسط در درازمدت ثبت شده و با بارش‌های اخیر، میزان بارش‌های زمستان از مرز ۱۰۰ میلیمتر عبور کرده است.

به گزارش مشتلق، بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۱۱ اسفند سال آبی ۹۸۹۷ (۱۶۱ روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر ۱۹۴.۹ میلی‌متر است.

 			 				 					تداوم پربارشی در زمستان

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۱۵۱.۷ میلی‌متر) ۲۸ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۸۸.۷ میلی‌متر) ۱۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش تسنیم، از مجموع ۱۹۴.۹ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۱۶۱ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز و ۱۰۲.۸ میلی‌متر سهم ۷۱ روز ابتدایی زمستان است.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید