چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

علی حاتمی گفت: زن من می‎شی؟ سریع گفتم بله

آشنایی من و علی حاتمی از اواخر سال ۴۹ آغاز شد. آقای محمدعلی فردین در تدارک تهیه فیلم «مترسک» بود که کارگردانی آن بر...
- آگهی -

آخرین اخبار

باید خواند شود