قیمت مسکن در ۱۴ منطقه تهران ارزان شد

0
145

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن طی مهرماه امسال در ۱۴ منطقه تهران کاهش و در ۸ منطقه افزایش یافته است. بیشترین کاهش قیمت با ۱۸ درصد مربوط به منطقه ۲۱ است.

به گزارش مشتلق به نقل از تسنیم، بررسی آمار منتشر شده بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن طی مهرماه امسال در مقایسه با شهریور ۹۸ حاکی از آن است که در ۸ منطقه شهری تهران متوسط قیمت مسکن افزایش و در ۱۴ منطقه نرخ‌ها کاهشی بوده است.

بر این اساس بیشترین افزایش قیمت مربوط به منطقه ۱۷ با حدود ۱۱ درصد است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی شهریور امسال در این منطقه ۶ میلیون و ۲۳۱ هزار تومان بوده که در مهرماه به حدود ۷ میلیون تومان افزایش یافته است.

بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به منطقه ۲۱ با حدود ۱۸ درصد رشد منفی است. در مهرماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۸ میلیون و ۲۹۷ هزار تومان بوده که در مقایسه با ماه پیش از آن ۱۰ میلیون و ۱۱۳ هزار تومان ۱۸ درصد کاهش یافته است.

*مقایسه متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی طی شهریور و مهر ۹۸

منطقه شهریقیمت شهریور (تومان)قیمت مهر (تومان)  تغییر (درصد)
منطقه ۱۲۵ میلیون و ۴۳ هزار۲۶ میلیون و ۹۶۹ هزار۶
منطقه ۲۲۰ میلیون و ۱۵۱ هزار۲۱ میلیون و ۹۹۴ هزار۹
منطقه ۳۲۲ میلیون و ۶۵۱ هزار۲۳ میلیون و ۸۳۶ هزار۵٫۲
منطقه ۴۱۳ میلیون و ۲۹۱ هزار۱۳ میلیون و ۸۰ هزار۱٫۵-
منطقه ۵۱۵ میلیون و ۶۷۳ هزار۱۴ میلیون و ۶۵۹ هزار۶٫۴-
منطقه ۶۱۸ میلیون و ۱۹۸ هزار۱۸ میلیون و ۲۷۹ هزار۵٫
منطقه ۷۱۳ میلیون و ۱۷۳ هزار۱۱ میلیون و ۵۳۰ هزار۱۳٫۸-
منطقه ۸۱۱ میلیون و ۶۴۲ هزار۱۲ میلیون و ۱۰۳ هزار۴
منطقه ۹۹ میلیون و ۳۰۷ هزار۸ میلیون و ۹۰۲ هزار۴٫۴-
منطقه ۱۰۸ میلیون و ۹۰۷ هزار۸ میلیون و ۶۳۱ هزار۳٫۱-
منطقه ۱۱۹ میلیون و ۴۲۴ هزار۹ میلیون و ۶۱ هزار۳٫۸۵-
منطقه ۱۲۷ میلیون و ۴۲۶ هزار۷ میلیون و ۱۰۹ هزار۴٫۳-
منطقه ۱۳۱۱ میلیون و یک هزار۱۲ میلیون و ۴۳ هزار۹٫۴
منطقه ۱۴۹ میلیون و ۳۹۳ هزار۹ میلیون و ۱۴۹ هزار۲٫۶-
منطقه ۱۵۷ میلیون و ۸۵۴ هزار۶ میلیون و ۹۸۹ هزار۱۱-
منطقه ۱۶۷ میلیون و ۲۵۳ هزار۶ میلیون و ۷۰۳ هزار۷٫۶-
منطقه ۱۷۶ میلیون و ۲۳۱ هزار۶ میلیون و ۹۵۴ هزار۱۱
منطقه ۱۸۵ میلیون و ۷۳۶ هزار۵ میلیون و ۵۲۰ هزار۳٫۸-
منطقه ۱۹۵ میلیون و ۶۸۲ هزار۶ میلیون و ۱۷۵ هزار۸٫۳-
منطقه ۲۰۶ میلیون و ۶۹۸ هزار۷ میلیون و ۴۱۱ هزار۱۰٫۹
منطقه ۲۱۱۰ میلیون و ۱۱۳ هزار۸ میلیون و ۲۹۷ هزار۱۸-
منطقه ۲۲۱۲ میلیون و ۲۱۷ هزار۱۰ میلیون و ۸۷۵ هزار۱۱-

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید