بهترین خبر خوب که شنیدم، همسرم گفت: ok

0
205

از آن کلیپ‌های پرانرژی از رضا نایبی که باید دید. بهترین خبر خوبی که گرفتن جواب مثبت همسرم برای ازدواج بود. او محکم می‌گوید: نترس، برو جلو.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید