باید به دنبال موفقیت های کوچک باشیم…

0
117

محمد ابوالحسنی موسس دیرین دیرین می گوید تا حالمان خوب نباشد که نمی توانیم حال بقیه را خوب کنیم. پس حالمان خوب است. او عقیده دارد که باید به دنبال موفقیت های کوچک باشیم تا به موفقیت بزرگ برسیم.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید