نرخ باسوادی ایرانی‌ها به ۹۶.۶ درصد رسید

0
968

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: در چهار دهه اخیر با تلاش های صورت گرفته و طبق آخرین سرشماری سال ۹۵ نرخ باسوادی به ۹۴.۷ درصد رسید و در سال ۹۹ با اطمینان می توان اعلام کرد که درصد باسوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به ۹۶.۶ درصد رسیده است.

به گزارش مشتلق، شاپور محمدزاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه هفتم دی ماه سال ۵۸ فرمان تاسیس نهضت سوادآموزی توسط امام خمینی (ره) با شعار سراسر ایران را مدرسه کنیم تاسیس شد و دستاوردهای بسیاری به همراه داشت اظهار کرد: قبل از انقلاب در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال بر اساس سرشماری سال ۵۵ بیش از ۵۱ درصد از مردم بیسواد و ۴۸.۸ درصد باسواد بودند.

وی افزود: در چهار دهه اخیر با تلاش های صورت گرفته و طبق آخرین سرشماری سال ۹۵ نرخ باسوادی به ۹۴.۷ درصد رسید و در سال ۹۹ با اطمینان می توان اعلام کرد که درصد باسوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به ۹۶.۶ درصد رسیده است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه استان های کشور را از حیث وضعیت سواد به سه دسته تقسیم کرده ایم گفت: بخشی استان ها بالاتر از میانگین باسوادی کشور هستند، برخی استان ها در حد میانگین و گروه سوم استان های زیرمیانگین کشوری؛ در گروه اول بیشترین فعالیت ها در دوره انتقال و دوره تحکیم انجام می شود و در جهت تثبیت و تعمیق و تحکیم سواد گام برمی داریم.

وی افزود: با این اقدام قصد داریم از رجعت به بیسوادی جلوگیری کنیم. تهران، اصفهان، یزد، سمنان و مازندران بالای ۹۸ درصد باسواد دارند و در گروه اول قرار می گیرند. در استان های میانگین کشوری ۵۰ درصد فعالیت ها به باسواد کردن ببیسوادان و ۵۰ درصد به تعمیق سواد اختصاص دارد.

محمدزاده با بیان اینکه درباره استان های گروه سوم، ۷۰ تا ۸۰ در صد فعالیت ها به باسواد کردن و ۲۰ تا ۳۰ درصد به تعمیق سواد اختصاص می یابد گفت: سیستان و بلوچستان از این دسته است و درصد باسوادی در این استان در آخرین سرشماری ها ۸۱ درصد بوده است و باید این شکاف را هرچه سر یعتر پر کنیم.

وی ادامه داد: برای استان هایی که از میانگین کشوری پایین تر هستند طرحی تحت عنوان شتاب بخشی در دست اجراست. اعتبارات سوادآموزی در این استان ها به صورت ویژه پرداخت می شود و سعی می کنیم طرح شتاب بخشی در شورای پشتیبانی سوادآموزی استان را مصوب کنیم، معمولا استانداران به ما کمک می کنند و ۵۰ درصد اعتبار لازم را استانداری ها تقبل می کنند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اینکه اگر استانی چون سیستان و بلوچستان محرومیت بیشتری داشته باشند ما تا ۷۰ درصد هزینه را تقبل می کنیم و تمام تلاش ما این است که روزی معضل بیسوادی را حل کنیم گفت: البته شاید نتوانیم بیسوادی را ۱۰۰ درصد ریشه کن کنیم، زیرا همه عوامل دست ما نیست و باید بتوانیم ریشه یابی کرده و مشکلات را حل کنیم.

محمدزاده افزود: ۵۰ درصد فعالیت های نهضت به بیسوادی باسوادان اختصاص دارد و مابقی این است که در خدمت افراد کم سواد جامعه باشیم. در همین راستا دو طرح آموزش بزرگسالان و مدرسه مجازی را در دست اجرا داریم.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید