اقذامی زیبا مقابل باجه عابربانک

0
107

یک کاربر فضای مجازی در توییتر تصویری از حرکت زیبای یک پیرمرد مقابل باجه بانک را به اشتراک گذاشت.

یک کاربر توئیتربه نام محمد مالی با انتشار عکسی نوشت: داشتم می رفتم داخل باجه عابر بانک ثابت که دیدم پیرمرد کفش هایش را درآورد و یاالله گویان و پابرهنه وارد باجه شد.

گفتم آقاجان با کفش بیایید، مشکلی نیست! گفت من نظافتچی هستم.

داشتم می آمدم باران گرفت و کفش هایم کثیف شد، نباید به بیت المال آسیب بزنم.

خم شدم پایش را بوسیدم و تمام.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید