آخرین خبر خوب: دخل عالی هفته پیشم بود

0
75

بهترین خبر خوبی که شنیدم، تولد بچه‌هام بود. روزی که فروشمان خوب باشد حال خوبی داریم. همیشه سعی می‌کنم به بقیه خبر خوب بدهم.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید